پشتیبانی سرزمین نارنج آبی

تیم پشتیبانی سرزمین نارنج آبی هفت روز هفته و 24 ساعته در خدمت مشتریان می باشد و در کمترین زمان ممکن جواب گو سوالات شما عزیزان می باشد .

پکیج های پشتیبانی سرزمین نارنج آبی

تعهدات پشتیبان وب سايت و مشتری :
انجام فعاليتهاي پشتیبانی مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط پشتیبانی و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه. رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه مشتری در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد. عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از مشتری در غير اينصورت مشتری جهت استيفاي حقوق خود ادام قانوني عليه طراح معمول خواهد داشت.
پشتیبانی و پياده سازي در چهارچوب اصول و موازين علمي(استاندارد) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد مجری متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است با توجه به وجود پنل هزینه طراحی سایت، کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع بوده و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد. حداقل مدت انجام تغییرات درخواستی مشتری در طول پروژه 7 روز کاری می باشد . در صورتی که مشتری درخواستی در مدت زمان کوتاه تر یا فورس ماژور داشته باشد 30 درصد به مبلغ کل پروژه اضافه خواهد شد .
پنل کاربری